224 282 504

Kancelář

Tycová | Dvořák je česká advokátní kancelář poskytující komplexní rozsah vysoce kvalitních právních služeb a poradenství pro podnikatele, obce, veřejný sektor, neziskové organizace a soukromé osoby. Při řešení konkrétních požadavků a cílů našich klientů využíváme naší dlouholeté praxe, odborných znalostí a vysokých morálních a etických standardů. K našim klientům přistupujeme s maximální péči a důvěrou a současně pozorně sledujeme širší důsledky požadovaných úkonů. Nabízíme osobní a profesionální přístup z pozice silného a respektovaného partnera. Naše kancelář se nachází v centru Prahy pouze několik metrů od výstupu metra B Můstek.

Služby

 • OBČANSKÉ PRÁVO
 • SPORNÁ AGENDA
 • VYMÁHÁNÍ A SPRÁVA POHLEDÁVEK
 • NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY ZPŮSOBENÉ ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI
 • PRÁVNÍ SERVIS MÍSTNÍM SAMOSPRÁVÁM
 • AUTORSKÉ PRÁVO
 • PRŮMYSLOVÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY
 • RODINNÉ PRÁVO
 • BYTOVÉ PRÁVO
 • OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA
 • INSOLVENČNÍ PRÁVO
 • CIZINECKÉ A AZYLOVÉ PRÁVO
 • PRÁVO NEMOVITOSTÍ
 • SPRÁVNÍ PRÁVO
 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

O nás

Advokátní kancelář Tycová | Dvořák poskytuje širokou škálu právních služeb a poradenství. Pomáháme soukromým osobám, ale i podnikatelům, obcím a neziskovým organizacím zorientovat se v obtížných situacích a čelit jim s pomocí silného a důvěryhodného partnera. Naše právní kancelář má letité zkušenosti s řešením jednotlivých právních otázek. Dosavadní praxe nám umožňuje jednoznačně posoudit každý aspekt Vašeho případu a nahlížet na něj v širších souvislostech.

Náš tým

 • Mgr. Lucie Tycová Rambousková (Cj, Aj, Fj)

  Mgr. Lucie Tycová Rambousková (Cj, Aj, Fj)

  Zakládající partnerka advokátní kanceláře Tycová | Dvořák

  • 1997 - 2003 podnikatelka ve velkoobchodě a maloobchodě s výpočetní technikou a softwarem
  • 2004 - 2006 vedoucí právního oddělení kolektivního správce
  • 2007 - 2009 advokátní koncipientka
  • 2010 se stala advokátkou
  • občanské právo
  • sporná agenda
  • náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené orgány veřejné moci
  • autorské právo
  • rodinné právo
  • vymáhání a správa pohledávek
 • Mgr. Karel Dvořák (Cj, Aj, Nj)

  Mgr. Karel Dvořák (Cj, Aj, Nj)

  Zakládající partner advokátní kanceláře Tycová | Dvořák

  • 2011 - 2013 akademický pracovník Justiční akademie
  • 2011 - 2015 advokátní koncipient
  • 2015 se stal advokátem
  • občanské právo
  • sporná agenda
  • autorské právo
  • ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
  • rodinné právo
  • právo obcí
 • Mgr. Bc. Jiří Hrabánek (Cj, Aj)

  Mgr. Bc. Jiří Hrabánek (Cj, Aj)

  Advokát

  • 2011 – 2015 advokátní koncipient
  • 2015 se stal advokátem
  • vedle své právní praxe je autorem následujících titulů:
  • Film z hlediska autorského práva
  • Film z hlediska autorského práva / Otázky a odpovědi
  • Vzory podání smluv s vysvětlivkami (spoluautor)
  • právo nemovitostí (se zaměřením na převody)
  • právo obchodních společností (se zaměřením na společnosti s ručením omezeným)
  • vymáhání a správa pohledávek
  • smluvní právo
  • autorské právo
 • Mgr. Vojtěch Šimek (Cj, Aj)

  Mgr. Vojtěch Šimek (Cj, Aj)

  Advokát

  • 2012-2016 advokátní koncipient
  • 2017 se stal advokátem
  • občanské právo
  • bytové právo (vlastnictví, nájem, SVJ)
  • obchodní společnosti, družstva
  • insolvenční právo
  • cizinecké právo, azylové právo
  • správní a trestní právo
 • Mgr. Eva Linhartová (Cj, Aj)

  Mgr. Eva Pilařová (Cj, Aj)

  Advokátka

  • 2013 - 2017 právní asistentka
  • 2017 - 2021 advokátní koncipientka
  • 2021 se stala advokátkou
  • občanské právo
  • rodinné právo
  • náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené orgány veřejné moci
  • závazkové právo
  • správní právo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Publikační činnost

 • Film z hlediska autorského práva: otázky a odpovědi

  Film z hlediska autorského práva: otázky a odpovědi
  (Linde, Praha, 2009)

  Autorem monografie je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • Film z hlediska autorského práva

  Film z hlediska autorského práva. 2. vydání
  (Leges, Praha, 2011)

  Autorem monografie je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

  Vzory podání a smluv s vysvětlivkami: podle o.z., z.o.k., k.z., o.s.ř., z.z.ř., e.ř.
  (Leges, Praha, 2014)

  Spoluautorem je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

  Vzory podání a smluv s vysvětlivkami: podle o.z., z.o.k., k.z., o.s.ř., z.z.ř., e.ř., 2. aktualizované a doplněné vydání. (Leges, Praha, 2014)

  Spoluautorem je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku

  Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku, Komentář k § 1721-2893 OZ
  (Leges, Praha, 2017)

  Autorem komentáře k §2387-2389 je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • 1

Publikační činnost

 • Film z hlediska autorského práva: otázky a odpovědi

  Film z hlediska autorského práva: otázky a odpovědi
  (Linde, Praha, 2009)

  Autorem monografie je Mgr. Bc. Jiří Hrabánek, advokát.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontakt

Zavolejte nám nebo napište e-mail a sjednejte si schůzku v naší kanceláři, která se nachází přímo v centru Prahy jen několik metrů od výstupu metra B Můstek.

TYCOVÁ | DVOŘÁK, advokátní kancelář s.r.o.
Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město

RECEPCE

224 282 504

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

IČO: 067 56 786, DIČ: CZ06756786
č. ú. 282499320/0300 vedený u ČSOB
zapsáno v OR u MS v Praze odd. C vl. 288104